ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕವನ: ಮಮಕಾರದ ಮನಸು

Upayuktha
******* ಮ ನಸು ಮಲಿನವು ಆಗದಂತೆಯೆ ಮಾ ಡ ಬೇಕಿದೆ ನಿತ್ಯ ಶೋಧವ ಮಿ ತಿಯನರಿಯುತ ಎಲ್ಲೆ ಎಂದಿಗು ಮೀ ರದಂತೆಯೆ ಇರಲು ಮಾನವ. ಮು ಕುಟ ತನುವಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸೇ ಮೂ ಲದಿಂದಲೆ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಮ್-ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ

Harshitha Harish
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲಗಳಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಸರ್ವ ಮನಗಳಲಿ ಹರಿಯಲಿ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರ್ವರಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮರೆತು ಜನ ಸರ್ವರೊಂದೇ ಎಂದರಿಯುವಂತಾಗಲಿ ಧನದಾಹ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

*ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು*

Harshitha Harish
*ಶಾರ್ವರಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು* *ನವಗೆ ಸಂತೋಷ,ಸಂಭ್ರಮವ ತಂತು* *ಆತು ಸುರು ಇಂದು ಪಾವನ ಉತ್ತರಾಯಣ* *ಪುಣ್ಯಕಾಲ,ನಮೋ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ* *ಹಲಸು ಮಾವು ಫಲಿಸಿತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹೊತ್ತು* *ಹಲವು ನೋಡಲೆ ಬಹಳ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತು* *ನವಿಲು...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕವನ: ಅಕ್ಷರಜ್ಞನ ಪುರ

Upayuktha
ಅ ಲ್ಲೊಂದು ಲೋಕವಿದೆ ಆ ಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲಿ ಇ ದನಾರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಶ ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ ಉ ರಗಶಯನನಪುರಕೆ ಊ ಹಿಸದೆ ಹೋಗುವರು ಋ ಷಿ ಯೋಗಿಗಳ ತೆರದಿ ಎ ನಿತು ಕಲ್ಮಶವಿರದೆ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

*ಆಸೆ*

Harshitha Harish
ಅರಮನೆಯ ಕನಸ ಕಂಡವನು ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದವನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮುತ್ತನಿಡುವಾಸೆ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲೂ ಜಾರದ ನಾನು ಜಾರಿ ಕಾರಿಗೆ ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕೆ ಹಾರುವ ಬಯಕೆ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕವನ: ಧೀರ – ವೀರ

Upayuktha
~~~~ ಧೀರತನದಲಿ ಮಾಡು ಯುದ್ಧವ ಮಾರ ಸುಂದರ ಕುವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾರ ಹೊತ್ತವನಾದಿ ಶೇಷನು ನೀನು ಸುಕುಮಾರ | ಶೂರನಾಗಿಹ ರಾಮದೇವರ ವೀರ ಸೋದರನಾದ ನಿನ್ನಲಿ ಹೋರಲಾಗದೆ ಹೆದರಿಯೋಡಲು ದನುಜ ಸಂತತಿಯು|| || ೧...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ತುಳು ಭಾಷೆ : ಬೊಲ್ಪು.

Harshitha Harish
*ಕರ್ಗತ್ತಲೆದ ಊರುಡು* *ನಡು ಇರ್ಲ ಜಾಲ್ ಡ್* *ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು* *ಉದಿಪುನಗ ಎಂಚಾವು.* *ಉರಿ ದೊಂಬುದ ಕಲೊಟು* *ಬೆಗಪುನ ಸೆಕೆತ ನಡುಟು* *ಅಸರ್ ನೀರ್* *ದೊಂಡೆಗಾನಗ ಎಂಚಾವು.* *ಬಚ್ಚೇಲ್ದ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಗು* *ಮಚ್ಚರೊನು ದಾಂತಿನಪಗ*...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ನಿರೀಕ್ಷೆ

Harshitha Harish
ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಹೊತ್ತು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನವಭಾವಗಳ ಬದಿ ಗೆರೆದು ಬರುವ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆ, ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕಕಿಂದು ||       ಬದುಕೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದಿರಲು ಬಣ್ಣಗಳ ನಾನಿಂದು ತುಂಬಲೇ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ -ಕನ್ನಡ ರೂಪ

Upayuktha
ನಮಂತ್ರಂ ನೋ ಯಂತ್ರಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಮಹೋ ನ ಚಾಹ್ವಾನಂ ಧ್ಯಾನಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿ ಕಥಾಃ| ನ ಜಾನೇ ಮುದ್ರಾಸ್ತೇ ತದಪಿ ಚನ ಜಾನೇ ವಿಲಪನಂ ಪರಂ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಭಕ್ತಿಗೀತೆ: ಕಾಪಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ

Upayuktha
ಶರಣಂ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ | ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ | ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಗಳು ಅನ್ನದೇ | ನಡೆದೇ ಬಂದೆನಪ್ಪ ||ಪ|| ನಿನ್ನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ನಾನು | ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೇನಪ್ಪಾ| ಕೃಪೆಯನು ಹರಿಸುತಲಿ ನೀ| ನಮ್ಮನು...