ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

Editorial and Stand of upayuktha news on various issues

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ: ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್’

Upayuktha
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು; ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು,...