ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪೂಜೆ: ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯ…?

Upayuktha
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಯುಧಿಷ್ಠರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಚಿಂತನ: ಕಾಲದೊಡನೆ ಚಿರಕಾಲ ಇರುವುದನು ಕಲಿಯೋಣ…

Upayuktha
ಈ ಕಾಲವೇ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು ಕೈಗೆ ಸಿಗದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿ ಜತೆಗೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದವರನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದು. ತಡೆಯಬಂದವರನ್ನೂ, ಓಡಿಹೋದವರನ್ನೂ, ನಿಂತವರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 5

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ನಾಸಾದೀಯವೆನ್ನುವ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತ. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 6

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:- ನ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀದಮೃತಂ ನ ತರ್ಹಿ ನ ರಾತ್ರ್ಯಾ ಅಹ್ನ ಅಸೀತ್ಪ್ರಕೇತಃ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಚಿಂತನ: ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರವೆಂದು ಅದಕ್ಕೇ ಜೋತುಬಿದ್ದು ಬೆಪ್ಪರಾಗದಿರೋಣ

Upayuktha
ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರ.. ಅದು ಪೂಜೆಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೆರಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರದು. ಆ ಮರದಿಂದ ಏನು ಸದುಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 4

Upayuktha
ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಗೂಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತುಆತನ ಗೂಢತೆಯ ಜೊತೆ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ತ ‘ನಾಸಾದೀಯ’. (ಋ.10-129). ಪಂ.ಜವಹಾರಲಾಲ ನೆಹರೂರವರು ತಮ್ಮ ‘Discovery of Inda’  ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಕುರಿತಾಗಿ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಚಿಂತನ ಲಹರಿ: ಕಲ್ಲೆಸೆತದಲ್ಲೊಂದು ಅಡಗಿದ ಸತ್ಯ

Upayuktha
ಕಲ್ಲೆಸೆತ… ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರೇ. ಪ್ರಾಯ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ನಾಯಿಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೇ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಮೋಜಿಗೆಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡದಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹದು. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಂದೂರಿಗೆ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಚಿಂತನ: ಹೇ ದೇವ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ನನಗೆ…

Upayuktha
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ಕೃಪೆ: ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್) ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದ ಜಾನಪದ ಕಥೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಗ್ದಾದ್ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯಗಾತ್ರದ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 3

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು (ಭಾಗ-3) ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಯ ಆತ್ಮದಾ ಬಲದಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಉಪಾಸತೇ ಪ್ರಶಿಷಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ / ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 2

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು (ಭಾಗ ಎರಡು) ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ‘ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂಕ್ತ’ ಮತ್ತು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ‘ ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ’ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ  ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ...
error: Copying Content is Prohibited !!