ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ- ಬಿಂಬ ಕಾಂಬುದಕೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ- ಭಾಗ 2

Upayuktha
ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಾತ್ವಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರಮ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ. ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅನುಭವಕ್ಕಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ . ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಮನನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (17-11-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ- ಬಿಂಬ ಕಾಂಬುದಕೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ- ಭಾಗ 1

Upayuktha
ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯಕೃತ ಕಂಕಣಾಕಾರ ಸುಳಾದಿ ಆಧಾರಿತ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದ ಚಿಂತನೆ- ವಿವರಣೆ || ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ || ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಚೇತನದ ಹೃದಯಪೀಠವನ್ನು ಹರಿಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ದಾಸವಾಣಿಗೆ ಮೀಸಲು. ವ್ಯಾಸವಾಣಿಯ...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (16-11-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (15-11-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ...
ಲೇಖನಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ- ದೀಪಾವಳಿ ಮೊದಲ ದಿನ, ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ

Upayuktha
ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಪುರ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬಲಾಡ್ಯ ರಾಕ್ಷಸನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನ ಕ್ರೂರತ್ವ ತಾಳಲಾರದೆ...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (14-11-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ...
ಲೇಖನಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ದೀಪಾವಳಿ: ಸೊಡರ ಹಬ್ಬದ ವೈಭವ “ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀರಾಜನ‌”

Upayuktha
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ “ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯ”ಕ್ಕೆ‌ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಸಿ‌ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲತೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ದರ್ಶಿಸುವ ಪರ್ವಕಾಲವೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಈ ಸಡಗರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಡರಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲು,...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (13-11-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ...
ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ತುಡರ ಪರ್ಬ: ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ, ‘ಪೊಲಿ’ ಕೊರ್ಪೆ

Upayuktha
ಹ್ಹೋ || ಭೂಮಿಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೊಡು ವರ್ಸೊಗು ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚಯ, ಕಾಲೊಗು ಆಜಿ ಪರ್ವ, ಕಾಲಾದಿಗೊಂಜಿ ಓಮ, ಓಮೊಗೊಂಜಿ ನೇಮ, ನೇಮೊಡು ದಾನ, ದಾನೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಧರ್ಮ, ಕತ್ತಲೆಗಯ್ಯಸಾರ, ಬಯ್ಯಗಯ್ಯಸಾರ ಬಂಗಾರ್ದಿರೆಟ್ ಬೆರಣ ಭೋಜನ...