ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಲೇಖನಗಳು

ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದಿರಲಿ

ಸಹಕಾರದ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ. ಸಹಕಾರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈ ರಂಗದ ಪ್ರಬಲ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೀಜಾಂಕುರಗೈದವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪಚಾರ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಿಂದ ನೊಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನೇಕಾರರು ರಾಬರ್ಟ್ ಓವೆನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಾಗ “ನಮ್ಮವರಿಂದ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ” ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 116 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ದೇಶದ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತನಕ ಸ್ವಾಯತ್ತೆˌ ಸ್ವಯಂಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆತರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪˌಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿˌ ಸರಕಾರದ ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ದಮನಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹಕಾರದ ಮೂಲ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ (The defination of co-operative Societies) ಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ… “ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಲಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದುˌ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕˌ ಸಾಮಾಜಿಕˌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಸಿದ್ದಾಂತˌಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸಿದ್ದಾಂತ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಚೆˌ ಸ್ವಹಿತ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನಾರ್ಹ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹಕಾರಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಚಾರ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ1904ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಹಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಜ್ಯಾರಿಯಾಯಿತು.ಕಾನೂನಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 1912ರಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ.ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ(ICA) ರಚಿಸಿದ ಏಳು ಸಹಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯಹತೋಟಿˌಸ್ವಾಯತ್ತೆˌ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

1970ರ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿತು. ಇದನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಸರಕಾರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ್ ಸಮಿತಿ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲಾಗಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಆಡಳಿತˌಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿತು.

ಈ ವರದಿ ಜ್ಯಾರಿಗೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವರೇ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಚೌಧುರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಆಡಳಿತˌಸ್ವಾಯತ್ತೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿತು. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಂಡು ಸ್ವಾಯತ್ತಾ ಕಾಯಿದೆಯಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ವರೂಪದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ1997ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾರಿಯಾಯಿತು. ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ವರದಿಯ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 -2010ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ, ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಲಂ ಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದವು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 ರ ಕಲಂ128ಎ ರಂತೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ (comman cadre authority) ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನೌಕರರ ನೇಮಕˌ ಸಂಬಳ ಸವಲತ್ತುˌ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PCARD Bank) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಯಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸುಸ್ಥಿರ ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನಗಂಡು ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಂತಹ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 8-10 ಖಾಯಂ ನೌಕರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು -ಇಬ್ಬರು ಖಾಯಂ ನೌಕರರಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ.) ಇವರಿಗೆ ನೌಕರಿಯ ಭದ್ರತೆˌ ಸವಲತ್ತುˌ ಹುದ್ದೆಯ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸಹಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನೇನೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಲಲಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 128ಎ ಅನ್ವಯ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ವಂತಿಗೆ (management contribution)ಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲುವಂತಿಗೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಆದೇಶ ಜ್ಯಾರಿಯಾದರೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1959-2010ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಕಲಂ 128ಎಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 97ಎ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸರಕಾರ ಪುನರ್ಜೀವ ನೀಡಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಲಂ128aಯನ್ನು ಪುರ್ನಜೀವಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸರಕಾರ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರದ ಮೂಲ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ವಿನಾಶ ಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿಯು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಂತ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪˌ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸಹಕಾರ ಸಿದ್ದಾಂತವಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲಾಗುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು

* ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘದ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಚುಕ್ಕಾಣಿದಾರ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾಯಂ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡವನಾದರೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು ಸಾಲನೀಡುವಿಕೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರˌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತ್ತುಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಬಂದವನಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಭಾವಣೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.
* ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಬರುವವರು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾರರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದ ಈತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಡೆತವಾಗಬಹುದು.
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಡಿತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಚಾಚುತಪ್ಪದೇ ಜ್ಯಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
* ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಿಂದ ಬಸವಳಿಯಬಹುದು.
* ಆತನಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಯಂ ಸಿಬಂದಿಯ ರೀತಿಯ ಮಮಕಾರˌ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾವುದು ಇರಲಾರದು.
* ಇಂದು ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಯಶಸ್ವಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏಕಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
* ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೇತೃತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ CEO ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಡಿತದನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಘ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕೆಲವೊಂದು CEO ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಂತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಬಲಿನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನೇನೂ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ CCA ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಹುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಹಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಫತೆˌಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಕಾರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 97a) ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಭಾವಣೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಸಹಕಾರ ಸ್ವಾಯತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿ.

– ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೋಟೆ
ಅಂಚೆ: ಕಳಂಜ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
ದ. ಕ. 574212
9448503424

(ಲೇಖಕರು: ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರು)

 

Related posts

ವೈರಸ್ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತು: ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು

Upayuktha

ಯದ್ಯದಾಚರತಿ… ನಾಯಕನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆವರು ಹಿಂಬಾಲಕರು…

Upayuktha

ವಿದ್ಯೆಯ ಧಾರೆಯೆರೆವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೊಂದು ನಮನ

Upayuktha