ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-23

ಅಪ್ಪಾ! ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಹಾಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣೀರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಾ!!! (ವಕ್ರರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ) 

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-12

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 69

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-38

Upayuktha