ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-173

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ,ಪ್ರಿಡ್ಜ್, ಬೈಕ್ ಇದ್ದವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ರದ್ದು :- ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-35

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 58

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-5

Upayuktha