ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-157

ವರುಷ ವರುಷ ಕಳೆದರೂ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 2020 ಕಳೆದರೂ 2021 ಮತ್ತೇ ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೊನಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-53

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-151

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ – 41

Upayuktha