ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-142

ಗಾಂಧಿಕನಸು ನನಸಾದೀತೆ.ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಭಿತಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಾಡುವಳೋ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ- ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 83

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 128

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 126

Upayuktha

Leave a Comment