ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 76

ಕೋವಿಡ್-19. ಶಮನಕ್ಕೆ….ಪಣ ತೊಟ್ಟ ವೀರರಿವರು…ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-43

Upayuktha

ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು-2

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-172

Upayuktha