ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-160

ಕೊರೊನಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪಿರುವೆ ಕೊರೊನಾಕ್ಕೆ ಮದ್ದಂತೆ.? (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-16

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-100

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 76

Upayuktha