ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್: ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ

ಇಂದು ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಅಥವಾ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈದ್‌ಮಿಲಾದ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್‌ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಸಸ್ಯ- ಲತಾದಿಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಂತನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡಾ ಮೇಲು- ಕೀಳು ಎಂಬ ವರ್ಗೀಯ, ಜನಾಂಗೀಯ ಅಸಮಾನತೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾನ್‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಸಲ್ಲಂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅರಬ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಾ ನಗರದ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದ ಅಂಧಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಳಕಾಗಿ ರಬೀವುಲ್‌ ಅವ್ವಲ್‌ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು (ಕ್ರಿ.ಶ.571) ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅವರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ನೈಜ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಅಥವಾ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ. ಜಗತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾಇಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಪೈಕಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಕೊನೆಯವರು. ಅವರ ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಬರಲಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ವಿಮೋಚಕ: ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಶಾಪ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದೇ ಕಳಂಕ ಎಂಬಂಥ ಕಾಲವದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವಂತ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷ ಣ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ದ ದಾರಿ ಎಂದು 1492 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರಿದವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌.

ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು- ಗಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದಿದೆ. ಆಕೆ ಶಾಪವಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಬೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದರು. ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ.

ಗಂಡು- ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ, ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಪ್ರವಾದಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಸೀದಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ನಮಾಝಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಾಝ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಸ್ಲಾಮ್‌ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

ಸ್ತ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ತಾಯಿಯ ಪಾದದಡಿ ಸ್ವರ್ಗವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

‘ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಆತನ ಬೆವರು ಆರುವ ಮೊದಲೇ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದರು. ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದರು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ದೇವನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಿಮ್ಮ ನೋವು- ನಲಿವು, ದುಃಖ- ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರ ದಾಸರಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಮೇಲು- ಕೀಳಲ್ಲ. ದೇವಭಯ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ದೇವನ ಎದುರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿನ ಅರಬರು, ಅರಬೇತರರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದರು. ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅಬೂದರ್ರ್‌ ಗಿಫ್ಫಾರಿ ಎಂಬವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಗುಲಾಮ ಬಿಲಾಲ್‌ ಬಿನ್‌ ರಬಾಹ ಅವರನ್ನು ಕರಿಯನ ಮಗನೇ ಎಂದು ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಾ ವಿಜಯದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಕರಿಮ ಗುಲಾಮ ಬಿಲಾಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಕಾಬಾ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾರತಮ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಾದ ಕಾಬಾ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಉಚ್ಛ- ನೀಚ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು.

ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು- ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಶುಚಿತ್ವದ ಪಾಲನೆ, ಅನ್ನ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವಿಕೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಡವಳಿಕೆ, ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಬದುಕಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರವಾದಿ.

ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಅನಾಥರು, ಬಡವರು, ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು, ಕೈದಿಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜತೆಯೂ ಸದ್ವರ್ತನೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಲು, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಿಡ ಮರ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಅತಿರೇಕವೆಸಗದಂಥ, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡದಂತೆ, ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡದಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಗುರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿರದೆ, ಆಡಳಿತಗಾರ, ದಂಡ ನಾಯಕ, ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ವಾಗ್ಮಿ, ಅನಾಥ ರಕ್ಷ ಕ, ಗುಲಾಮ ವಿಮೋಚಕ, ಸ್ತ್ರೀ ವಿಮೋಚಕ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರ ಮುಗುಳ್ನಗು, ಸವಿನುಡಿಗಳೇ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದವರನ್ನು ಕ್ಷ ಮಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಲೇಖಕರು:

ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಆರಿಫ್‌ ಪಡುಬಿದ್ರಿ

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

Related posts

ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್-2019 ಸಂಭ್ರಮ

Upayuktha

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ- ಬಿಂಬ ಕಾಂಬುದಕೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ- ಭಾಗ 1

Upayuktha

ಯುಗಾದಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Upayuktha