ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಹನಿಗವನ: ಆಪತ್ಕಾಲ..!!

ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಧನವು
ಬೃಹತ್ತಾಗಿ
ಕಾಣುವುದು..

ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಧನವು
ಅಲ್ಪವಾಗಿ
ಕಾಣುವುದು..

ಇಂತಹ
ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನೆ
ಆಪತ್ಕಾಲವೆನ್ನಬಹುದೇ..!!
*********
-ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರಬುಧ್ಯೆ, ಮುಂಡಾಜೆ

Related posts

*ಕವನ: ದ್ವಿತನು ಏಕಾತ್ಮದಂತೆ…!*

Harshitha Harish

ಚಿತ್ರ ಕವನ: ಈ ಜಗ – ಸೋಜಿಗ

Upayuktha

ಗಝಲ್: ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರುತ ಅಕ್ಷರ ಮೆರೆಯುತ ಕತ್ತಲೆ ಮರೆಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬ

Upayuktha

Leave a Comment