ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಪೊಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆ.

ದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಣ್ಣೆ


ದಾನೆ ಪೊರ್ಲು.
ಯಾನ್ ಆಯೆ ಪೊಣ್ಣೆ
ನಿಕ್ಕ್ ಉರ್ಲು.

ಬಂಗಾರ್ ದಾಯೆ ನಿನ್ನ
ರಂಗ್ ದ ಮೋನೆಗ್.
ಸಿಂಗಾರ ತೂಯೆ ನಿನ್ನ
ಐಸಿರದ ಮೋನೆಡ್.

ಮೆನ್ಕುವ ದಾನೆಯ
ರಂಗೇರ್ದಿ ಚಪ್ಪರೊಡು.
ಆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಎನನ್
ಮರ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

ಜೋಕೆ ತೂಲ ಮೋಕೆ
ಜೋಕೆ ತೂಲ.
ಮಾಯೆ ಕೇನ್ಲ ಪೊಣ್ಣು
ಮಾಯೆ ಕೇನ್ಲ

*✍ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.*

Related posts

ಅಮ್ಮ

Harshitha Harish

ಕವನ: ರೋಗಾಣು

Upayuktha

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಭಾವ

Upayuktha

Leave a Comment