ಆದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ನಗರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳೀಯ

ಆದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ

Upayuktha
ಮಂಗಳೂರು: ಬಜಪೆ ಸಮೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕದ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ.12ರ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಯಾಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮುಂತಾದ...