ಕಂಚುಳ್ಳಿ

ಮನೆ ಮದ್ದು

ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಕಂಚುಳ್ಳಿ: ರುಚಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ

Upayuktha
ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಲೆನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇದನ್ನು `ಕಂಚುಳ್ಳಿ’, `ಕಂಚೀಕಾಯಿ’, `ಹೇರಳೆಕಾಯಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಗಿಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಬೆ, ಮುಸುಂಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕಿದಾಗ...