ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ

‘ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’

Upayuktha
ಮಂಗಳೂರು: ಕೊಂಕಣಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿರುವ ಭಾಷೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ, ಎಂದು ಗೋವಾದ ದೆಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌...