ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಸಂದೇಶ

ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಕಲಿಯೋಣ, ದ್ವೇಷದ ವೈರಸ್ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋಣ: ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಸಂದೇಶ

Upayuktha
ಮಂಗಳೂರು: “ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ದೇವಪುತ್ರನೇ ಧರಗೆ ಬಂದ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ” ಎಂದು ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಂದೇಶ...