ಗೊರಕೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ಯಾಕೆ…? ನಿಲ್ಸೋದು ಹೇಗೆ…?

Upayuktha
ಉಸಿರಾಡುವುದು ಒಂದು ಜೈವಿಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿದ್ರಾವಾಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸ ಎನ್ನುವುದು ನಿರಂತವಾದ ಒಂದು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇಹದ...