ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ: ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Upayuktha
ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಪೂಜೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬೇಕು. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಗಾಧ. ತುಳಸಿಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು Ocimum tenuiflorum. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ Holy basil ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿಯ ನಾನಾ ಉಪಯೋಗಗಳು...