ತಾಯಿ ಮಮತೆ

ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕವನ: ತಾಯಿ

Upayuktha
ನವಮಾಸ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜತನದಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಿಸುತಾ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೊನ್ನ ಹೂಮಾಲೆ ಧರಿಸಲು ಕಾತರದಿ ಕಾಯುವ ಒಡಲ ಮಹಾಜೀವವೇ ತಾಯಿ.. ಶಾಂತ ಶರಧಿಯ ತೆರೆಗಳ ಆ ಅಬ್ಬರದಂತೆ ತನ್ನ ಕನಕ ಕಾಯದ ಮಹಾ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಆಶುಕವನ: ಮಾತೆ ಮಮತೆ

Upayuktha
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೋಳು ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಹೂವಿಗಾಸರೆ | ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣತೆರೆವ ಮುದ್ದಿನೆಳೆಯ ಕೇಸರ || ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಮೈಯ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯುವೆ | ನನ್ನ ತುಟಿಯ ಹೂವ ಮುತ್ತ ನಿನಗೆ...