ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವ

ಲೇಖನಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ:  ನಮಾಮಿ ದುರ್ಗೆ – ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಬೆರಗು

Upayuktha
ಮಾರ್ನಮಿ ವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಬರಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ (ಮಹಾನವಮಿ, ಮಾರ್ನಮಿ, ದಸರಾ) ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನವಭಾವ...