ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ’

Upayuktha
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕಮ್ಮಟದ ಬದಲಾಗಿ ಸಾ0ಕೇತಿಕವಾಗಿ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ’ವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು (ಅ.3)...
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಈ ಬಾರಿ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಇಲ್ಲ; ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ ಅ. 3ಕ್ಕೆ

Upayuktha
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶವೆಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಭಜನಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್...