ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು

ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

Upayuktha
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಾನು ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೇಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಇನ್ನು ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ....
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ

ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾವಿ: ಏನಿದು ಅನುಬಂಧ…

Upayuktha
ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮಾಸದ ಸಾವಿರ ನೆನಪುಗಳ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದೂ ಆಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣವೂ...
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ

ಹಿನ್ನೋಟ: ಮರೆಯಲಾಗದ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು…

Upayuktha
ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲ ಸಮಯವಾದರೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೊಂದು...