ಮಕ್ಕಳಾಟ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು

ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

Upayuktha
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಾನು ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೇಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಇನ್ನು ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ....