ಯಕ್ಷಗುರು ಮನೋಜ್ ಭಟ್

ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಭೆ-ಪರಿಚಯ

ಪರಿಚಯ: ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ, ಯಕ್ಷ ಗುರು ಮನೋಜ್ ಭಟ್‌

Upayuktha
ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಯುವ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಭಟ್. ದಿನಾಂಕ 10.11.1990ರಂದು...