ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನ

ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದೆ, ಇರಲಿ ಜಾಗೃತಿ

Upayuktha
“The Clock is Ticking” ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ “The Clock is Ticking”. ಇದರ ಅರ್ಥ “ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದೆ”...
ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

‘ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನ – ಮಾರ್ಚ್ 24’: ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ, ಕ್ಷಯರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಿ

Upayuktha
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ‘ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ 1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ...