ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನ

ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ: ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ…. ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ…. ಆಲಿಸಿ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ

Upayuktha
ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಕೆ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಐ.ಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು 8...