ಸುಯೋಗ

ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ-16: ಪ್ರಸಾರಿತ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಾಸನ (Prasaritha Padangustasana)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಈ ಆಸನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾಲಿನ ನರಗಳ ಸೆಳೆತ, ವಾತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು...
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- 12 ವೀರಭದ್ರಾಸನ-1 (Veerabhadrasana-1)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿ ಬಲಯುತವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಬಲದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ,...
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 11- ಪಾರ್ಶ್ವೋತ್ಥಾನಾಸನ (Parshwothanasana)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವೋತ್ಥಾನಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಎಂದರೆ ಪಕ್ಕ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವುದು. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳು...
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 10- ಪರಿವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ (Pariwratha Trikonasana)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ದೊರೆತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿವೃತ್ತವೆಂದರೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ತ್ರಿಕೋಣವೆಂದರೆ ಮೂರು ಮೂಲೆಯ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ ಸುತ್ತುವ ಮೂರು ಕೋನ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ....
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 9- ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ (Thrikonasana)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆಸನವು ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ಯೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ: ಮೊದಲು...
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ-ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 8- ಉತ್ಕಟಾಸನ (Uthkatasana)

Upayuktha
ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಕಾಲುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ಕಟವೆಂದರೆ ಬಲವತ್ತರವಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ತೋರುವ ಭಂಗಿಯಾಗಿದೆ. (Sitting Without Chair) ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ:...
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಭಾಗ-3: ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ

Upayuktha
ಮಹಾಮುನಿ ಪತಂಜಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿವೆ. ಅವು 1) ಯಮ 2) ನಿಯಮ 3) ಆಸನ 4) ಪ್ರಾಣಾಯಮ 5) ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ 6) ಧಾರಣ 7) ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು 8) ಸಮಾಧಿ ಆರೋಗ್ಯ...
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೋ

ಆಲಿಸಿ: ‘ಸುಯೋಗ’- ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಯೋಗ ಗುರು, ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ‘ಸುಯೋಗ’ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಂಕಣ. ಮನೋದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾನ್ ಅಭಿಯಾನ- ‘ಸುಯೋಗ’.- ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಲಿಸಿ....
ಯೋಗ- ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್- ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಯೋಗ: ಭಾಗ-1: ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

Upayuktha
ಭಾಗ-1: ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು “ಯೋಗವು ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಇದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ...