Bhagavad geetha

ಜೀವನ-ದರ್ಶನ

ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು: ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ

Upayuktha
ಮಾನವನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದೇ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮ. ಯಾರಾತನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತೆಂದರೆ ಆತನ ಅಧೋಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಇಂದಿನ ಬರಿದೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಧೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ...
ಜೀವನ-ದರ್ಶನ

ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು: ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು… ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು ಎಂದಲ್ಲ…

Upayuktha
ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನೀತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾನವನಾದರೂ ದೇವರಾದರೂ ಆತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಇದಕ್ಕೇ. ಈತ ಯಾರನ್ನೂ ಯಾವತ್ತೂ ತಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದರೂ ತನ್ನಂಕೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೂ, ಪ್ರೀತಿಸದವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ,...