Daily Cartoon

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-172

Upayuktha
ಸಿದ್ರಾಮರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ತಾವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ- ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)...