Gayatri Mahotsava

ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ತತ್ವ: ಶತಾವಧಾನಿ ರಾ. ಗಣೇಶ್

Upayuktha
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವ್ಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು: ವರವನ್ನು ಬೇಡುವಾಗ, ಆ ವರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ಧರಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹವ್ಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿ “ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ” ಫೆ. 9ಕ್ಕೆ

Upayuktha
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಹವ್ಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಭಾನುವಾರ “ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ” ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು...
ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ

ಫೆ.9: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ‘ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ’

Upayuktha
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ‘ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ’ವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು...