Prayer

ಜೀವನ-ದರ್ಶನ ಲೇಖನಗಳು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಕರುಣಿಸು ದೇವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ

Upayuktha
ನಾವು ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಹಜವೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ಹಿರಿದು ಎಂಬುದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ...
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ’

Upayuktha
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕಮ್ಮಟದ ಬದಲಾಗಿ ಸಾ0ಕೇತಿಕವಾಗಿ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾವೇಶ’ವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು (ಅ.3)...