Unity

ಓದುಗರ ವೇದಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ

ಅಭಿಮತ: ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು…

Upayuktha
ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಬಲವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಂಘಟನೆ ರಹಿತವಾದ ಯಾವೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಧ್ವನಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಧ್ವನಿಯನ್ನು...